Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on organisaation Kouvolan kaupunki saavutettavuusseloste

Kouvolan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 (Finlex) mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.visitkouvola.fi-verkkosivustoa.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.visitkouvola.fi ja on laadittu / päivitetty 14.12.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Karhu Helsinki Oy.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

2. Kohtuuton rasite

Verkkosivustojen visitkouvola.fi sisällöt mukaan lukien sivuille tuodut kolmansien osapuolten sisällöt, eivät ole vielä saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Saavutettavuustyö on käynnissä, mutta vielä kesken.

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Muulle ei-tekstimuotoiselle sisällölle ei ole annettu tekstivastinetta

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Googlen karttaupotuksissa ei ole tekstivastineita.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Verkkosivujen rakenne ja sisältöelementtien keskinäiset suhteet on ilmaistu joko HTML-kielellä tai selväkielisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Joillakin sivulla otsikkotasot etenevät epäloogisesti.

Sivustolla on joissakin paikoissa käytetty linkkielementtiä (< a >), kun olisi kuulunut käyttää nappielementtiä (< button >).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Havaittava: Informaation välittäminen pelkällä värillä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Joidenkin linkkien hover-tyyli ilmaistaan pelkällä värin muutoksella.

Lisää suosikkeihin -painikkeen klikkaaminen eli suosikiksi lisääminen ilmaistaan pelkällä värillä.

Hakutulossivulla vain värin muutos ilmaisee, mikä kategoriarajaus on valittuna.

Palveluhakemistossa kategorian valittuna oleminen ilmaistaan pelkästään värillä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Havaittava: Tekstin esittäminen kuvina

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Chat-ikkunan ikoneilla (fontin suurennus/pienennys, värin vaihto) ei ole tekstivastinetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.10 Responsiivisuus

Havaittava: Käyttöliittymäkomponenttien kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tapahtuman sivulla upotetun kartan elementtien reunavärit. Kartan sisältöjen värit suhteessa toisiinsa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Lisäsisältö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikkialla, missä jonkin elementin hoverointi toi esiin lisäsisältöä, se katosi heti hiirtä liikauttaessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

Hallittava: Näppäimistökäyttö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Chatin tekstin suurentamista tai pienentämistä tai mustavalkoiseksi muuttamista ei voi käyttää näppäimistöllä.

Palveluhakemiston karttanäkymää ei voi käyttää kunnolla näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Linkkitekstien informatiivisuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Linkkiteksteistä ei aina käy ilmi, että ne vievät sivuston ulkopuolelle tai avautuvat uuteen ikkunaan.

Esimerkiksi: 
– Repovesikeskuksen sisältötekstin linkit.

Sivustolla on käytetty geneerisiä linkkitekstejä kuten ”Lue lisää” ja ”Jaa”. Sivustolla on käytetty samalla sivulla samaa linkkitekstiä eri kohteisiin johtavissa linkeissä.

Sivustolla on käytetty samalla sivulla eri linkkitekstiä samaan kohteeseen johtavissa linkeissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Hallittava: Näkyvä näppäimistön kohdistus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Käyttäjä ei näe, missä näppäimistön kohdistus on, kun se on chat-painikkeessa.

Palveluhakemiston karttanäkymässä käyttäjä ei näe, missä näppäimistön kohdistus on, kun se on karttaan merkityissä kohteissa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.7 Näkyvä kohdistus

Hallittava: Toimintojen aktivoituminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

VoiceOverilla ja näppäimistöllä sivua käyttäessä päävalikon alavalikot avautuvat heti, kun näppäimistön kohdistus etenee avautuvaan kohtaan valikkoa (esim. Matkakohteet).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen

Ymmärrettävä: Sivun kieli

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Jostakin sivustolle tulee < html class=”SandboxRoot” >, ja tällä elementillä ei ole kielitietoa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

3.1.1 Sivun kieli

Ymmärrettävä: Saman toiminnallisuuden tarjoavat komponentit tarjotaan aina johdonmukaisessa muodossa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sosiaalisen median jakotoiminnat eivät ole täysin johdonmukaiset.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

3.3.3 Virheen korjausehdotus

Toimintavarma: HTML-koodi on pääasiassa standardien mukaista ja laadukasta, joitakin puutteita esiintyy

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivuston kuvien yhteydessä tulee monta virhettä:
– < picture > elementillä on tyhjä id.
– < source > elementiltä puuttuu pakollinen attribuutti srcset.
– < img > elementiltä puuttuu pakollinen attribuutti src.

Kuvien yhteydessä ilmenevät virheet johtuvat sivuston sisällönhallintajärjestelmässä käytössä olevasta kolmannen osapuolen JavaScript-kirjastolla toimivasta lazy load -toiminnosta.

Iframe-elementissä (video) on käytetty vanhentunutta attribuuttia frameborder.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

4.1.1 Jäsentäminen

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

matkailu(at)kouvola.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Kouvolan kaupunki on sitoutunut digitaaliseen saavutettavuuteen. Saavutettavuusprojekti on käynnissä ja henkilöstöä on koulutettu. Sivustolla on toteutettu saavutettavuusauditointi.