Käyrälammen alueen kehittäminen

Käyrälammen kehittäminen on Kouvolan kaupungin kärkihanke. Hankkeessa parannetaan matkailuelinkeinon edellytyksiä ja lisätään virkistyskäytön palveluja kaupunkilaisten suosimalla vapaa-ajan alueella.


Käyrälammen kehittämishankkeen tavoitteena on luoda vetovoimainen ja monipuolinen matkailun ja vapaa-ajan alue, jossa voi harrastaa, ulkoilla ja viihtyä. Kesällä 2022 lainvoiman saanut uusi asemakaava mahdollistaa yritystoiminnan laajentumisen ja vapaa-ajan palveluiden kohentumisen Käyrälammella. Uudet toiminnot ja kokonaisvaltainen suunnittelu kasvattavat Käyrälammen houkuttelevuutta ja lisäävät alueen ympärivuotista käyttöä. Käyrälammen kehittyessä uudenlaiseksi kokonaisuudeksi sen tunnettuus kasvaa paitsi paikallisesti, myös Kymenlaakson ulkopuolella ja kansainvälisestikin.

Käyrälampi tulee tuomaan lisäarvoa Kouvolan imagolle ja antamaan potkua kaupungin pito- ja vetovoimaisuudelle. Matkailun yritystoiminta tuo alueelle tuloja ja kaupunkilaiset hyötyvät laajentuvasta palvelutarjonnasta.

Konkreettinen muutos on alkanut näkyä jo tänä vuonna. Syksyllä 2022 valmistui esteetön reitti Käyrälammelta Paaskoskelle, mistä voi jatkaa Valkealan suuntaan tai Käyrälammen ympäri siinä vaiheessa, kun kevyenliikenteen silta Käyräjoen yli valmistuu. Uimarannan vanha laituri purettiin keväällä 2022 ja uusi saatiin valmiiksi syyskuussa. Käyrälammen etelä- ja lounaisosiin valmistuu syksyllä 2022 yleissuunnitelma, jossa linjataan mm. matkailutoimintojen vaatimat yhdyskuntatekniset ratkaisut sekä erilaisten toimintojen sijoittamista. Käyrälammen lounaisrannalle aletaan rakentaa uutta viihtyisää puistoa, joka valmistuu suunnitelmien mukaan kokonaisuudessaan vuonna 2024.

Kehittämishankkeesta voi lukea lisää Kouvolan kaupungin sivuilta.

Uusia mahdollisuuksia yrittäjille – kiinnostuneita kartoitetaan

Käyrälampi tulee kehittyessään tarjoamaan yrittäjille monipuolisia mahdollisuuksia uusille avauksille ja liiketoimintansa kehittämiselle erityisesti matkailutoiminnassa. Kouvolan kaupunki toivoo vuorovaikutusta alueella toimimisesta kiinnostuneiden yrittäjien kanssa.

”Haluamme kartoittaa yhteistyössä yrityskentän kanssa näkemyksiä alueen tulevaisuudesta. Pyydän, että kiinnostuneet yrittäjät ottavat minuun yhteyttä, jotta voimme avata keskustelua matkailuelinkeinon kehittämiseksi alueella”, Anu Hjelt kehottaa.

Lisätietoja:   Anu Hjelt, asiantuntija, Käyrälammen kehittämishankkeen projektipäällikkö

Viestintä ja VisitKouvola, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 6642, anu.hjelt@kouvola.fi

Palaa sivun alkuun