Kestävää matkailua Verlassa

Kouvolassa on tahto säilyttää alueen rikas kulttuuriympäristö ja -perimä tuleville sukupolville suojeltujen ja kestävien käyntikohteiden muodossa. Maailmanperintökohde Verlan tunnelmallisessa tehdaskylässä, metsäteollisuuden alkujuurilla, sinulla on mahdollisuus aistia menneen ajan työntekoa ja elämänmenoa. Tutustu, kuinka vahva kestävyysajattelu on kaiken Verlan toiminnan keskiössä ja vaikuttaa jokapäiväisen tekemisen taustalla.  


Kestävän matkailun periaatteet

UPM Verlan tehdasmuseo on sitoutunut Suomen Unescon maailmanperintökohteille ja Metsähallituksen luontopalveluille vuonna 2016 laadittuihin yhteisiin kestävän matkailun periaatteisiin, jotka on huomioitu kaikessa kohteen toiminnassa ja yhteistoiminnassa alueen matkailuyrittäjien kanssa:

1. Tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua

2. Minimoimme ympäristön kuormitusta

3. Vahvistamme paikallisuutta

4. Edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä

5. Edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista

6. Viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista

Kohteen arvojen säilyttäminen ja suojelu

Ensimmäinen kestävän matkailun periaate vaikuttaa kaiken tekemisen taustalla. Verla on erittäin hyvin suojeltu kohde. Alueen rakennuksista 30 on suojeltu lailla ja uudempien rakennusten osalta suojelu on käsitelty osayleiskaavassa, joka sai lainvoiman 2020. Verlassa kohteen omistaja on pyrkinyt aktiivisesti huolehtimaan siitä, että kohteen suojelu on saatettu maailmanperintöarvojen vaatimalle tasolle: UPM on itse hakenut kohteen rakennusten suojelua ja myös kaava oli vireillä UPM:n aloitteesta. Suojelu on kohteessa tuotu myös käytännön tasolle. UPM on toteuttanut useita merkittäviä kohteen pitkäaikaista säilymistä tukevia investointeja: keskeisissä rakennuksissa on palosuojaus, 2015 Verlankoskeen valmistui suojapato estämään veden tulo tehtaaseen ja 2018 palautettiin lämmitysjärjestelmä tehdasrakennuksiin. Verla on malliesimerkki siitä, kuinka rakennuksia, rakenteita ja ympäristöä ylläpidetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Saavutettavuus

Verla sijaitsee etäällä valtaväylistä ja se on vain osittain julkisilla saavutettavissa, joten moni vieraileekin kohteessa omalla autolla. Tämän vuoksi kesästä 2018 alkaen on parkkipaikalta löytynyt KSS Energian sähköautojen latauspiste. Virtuaalista saavutettavuutta on parannettu mm. 2015 Skyview-sovelluksella, jossa pääsee ilmakuvien ja 360-kuvien avulla tutustumaan kohteeseen melko kattavasti. Verkossa on saatavilla myös ladattava ja tulostettava kävelyopas maailmanperintökohteen työväenasuntoalueeseen. Näin kohteeseen on mahdollista tutustua monipuolisesti ympäri vuoden täysin veloituksetta omatoimisesti. Myös tehdasalueen opastettu historiapolku kannustaa vierailijoita omatoimiseen tutustumiseen vuoden ympäri.

Ekologinen kestävyys

Verlassa tavoitellaan mahdollisimman vähäpäästöistä energiaa. Tehdasmuseon lämmitysjärjestelmä käyttää puupellettiä ja käyttösähkössä on 2020 siirrytty Verlan vesivoimalaitoksen puhtaaseen vesisähköön. Runkovesiputkistosta löytyy paineenalennusventtiilit vedenkäytön vähentämiseksi. Lisäksi jätehuollon laajempi kierrätys on järjestetty vuoden 2021 aikana.

Hyvinvointia kävijöille

Vierailijoiden palautteiden mukaan Verlan hiljaisuus ja rauhallisuus koetaan myönteisenä arvona, eli syrjäinen sijainti ei ole pelkästään heikkous. Kulttuurikohteessa hyvinvointia saadaan myös kokemuksellisuudesta. Verlassa tähän liittyy erityisesti kytkeytyminen menneisiin sukupolviin ja omiin juuriin. Tehdasmuseon monilla kielillä saavutettavat opastukset ja maailmanperintöalueen itsenäisesti koettavat reitit ovat toiminnan keskiössä aineettoman kulttuurisen hyvinvoinnin tuottamisessa. Alueen kaunis ympäristö ja luonto ovat myös tärkeässä roolissa kohteen hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Vierailijoita kannustetaan nauttimaan metsästä, joka on tärkeä osa Verlaa myös kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta katsottuna. Verlan Metsäpolku esittelee tämän päivän vastuullista metsänhoitoa ja polulla voi nauttia rauhallisesta metsästä. 

Paikallistaloudellinen merkitys

Verla on myös paikallistaloudellisesti merkittävä toimija: kohteessa työskentelee noin 20 henkilöä sesongin aikana. Lisäksi kohteen kunnossapito ja korjaukset työllistävät useita henkilöitä vuosittain. Matkailun paikallistaloudelliset vaikutukset muodostuvat kohteen vierailijoiden rahan kulutuksesta kohteessa ja sen lähiseudulla, sekä kuluttamisesta johtuvista välillisistä, välittömistä ja kerrannaisista vaikutuksista. Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys koordinoi Suomen maailmanperintökohteille yhtenäisen kävijätutkimuksen ja paikallistaloudellisen selvityksen 2018, jonka mukaan kohteen matkailun kokonaistulovaikutus on 2,5 milj. € / vuodessa ja työllisyysvaikutus 24 henkilötyövuotta.

Sustainable Travel Finland

UPM Verlan tehdasmuseolle on ensimmäisenä kohteena Kouvolassa myönnetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota kohteille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki ja jatkuvan kehittämisen malli. Tutustu Sustainable Travel Finland -ohjelmaan tästä.

UPM Verlan tehdasmuseo

UPM Verlan tehdasmuseo

Näkymä Verlan tehdasmuseoon

Näkymä Verlan tehdasmuseoon

Ilmakuva Verlan alueesta

Ilmakuva Verlan alueesta

Palaa sivun alkuun