Kestävän matkailun Kouvola

VisitKouvola on mukana valtakunnallisessa kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, joka tarjoaa matkailuyrityksille ja kohteille käytännönläheisen kestävän matkailun työkalupakin käyttöön toiminnassaan. Ympäristö 2030 on puolestaan Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma, jolla tähtäämme keskeisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseen tulevan 10 vuoden kuluessa.


Vastuullisena matkailukohteena kestävä ajattelu liittyy vahvasti osaksi elämäämme. Me Kouvolassa haluamme yhdessä varmistaa Kymenlaakson alueen luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriperintömme säilymisen myös tuleville sukupolville osana hyvää ja aktiivista elämää.

Useat Kymenlaakson alueen matkailuyritykset ovat lähteneet mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Pohjoisen Kymenlaakson matkailualueen ensimmäiset STF-merkin saaneet yritykset ovat Maailmanperintökohde Verla ja Woikoski Feeling.

2023 helmikuussa STF-merkki on myönnetty myös Kouvolan Original Sokos hotel Vaakunalle sekä Kotkan Seurahuoneelle. Hotellit ovat jo vuosia olleet maailman johtavan matkailualan ympäristömerkin, Green Keyn sertifioituja kohteita sanoo hotellinjohtaja Olli Järvinen.
Kymenlaaksossa Sustainable Travel Finland -merkin on nyt saavuttanut viisi majoitus- tai matkailukohdetta.

  • Sustainable Travel Finland-merkki on hieno saavutus osana esimerkillistä ja tavoitteellista vastuullisuustyötä, jolla on myönteisiä vaikutuksia myös matkailualueemme imagoon. Haluammekin rohkaista kaikkia Kymenlaakson matkailutoimijoita kehittämään toimintaansa, sillä olemme sitoutuneita edistämään kestävää matkailua maakunnassamme. Matkailuyritysten tueksi on luotu esimerkiksi maksuton Kymenlaakson kestävän matkailun pelikirja, jonka avulla pääsee alkuun, toteavat Visit Kotka-Haminan matkailujohtaja Ekaterina Miettinen ja Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Vainio.

Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet vastuullisuusperiaatteet keskeisesti toiminnassaan, mihin liittyy ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja eettinen kestävyys.

Kestävän kehityksen perustavoiteena on turvata meille kaikille nyt ja tulevaisuudessa hyvän elämisen mahdollisuudet. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on myös tärkeässä roolissa osana koko Kouvolan kaupungin toimintaa. Ympäristö 2030 -ohjelman keskeiset päämäärät ovat pyrkimys hiilineutraalisuuteen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja kiertotalouden lisääminen. Jokaiselle päämäärälle on määritetty tavoitetilat vuoteen 2030 mennessä sekä toimenpidekokonaisuudet niiden saavuttamiseksi. 

Toimenpiteet liittyvät seuraaviin teemoihin:

• energian tuotanto ja kulutus

• materiaalivirrat

• yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelu ja ylläpito

• liikenne

• luontoarvot

• ruoan tuotanto ja kulutus

• ympäristökasvatus

• muut kestävää kehitystä edistävät asiat

Ympäristö 2030 –ohjelman myötä Kouvolan kaupunki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Suomen Sitoumus2050 -järjestelmään yhdessä hiilineutraalisuustavoitteen kanssa. Voit myös tehdä oman kestävän kehityksen sitoumuksesi täällä

Lapsiperhe ylittää Lapinsalmen siltaa Repoveden kansallispuistossa

Lapinsalmen sillan reitillä elämyksiä tarjoaa Kapiaveden yli ulottuva pylonisilta

Mies makoilee riippumatossa kallion päällä ja katselee edessään avautuvaa maisemaa Repovedellä

Patikoiden merkittyä reittiä pääsee Olhavan laelle, josta avautuu näkymä koko erämaa-alueen ylitse

Kaksi nuorta kävelee Kouvolan keskustassa jalkakäytävällä

Kouvolan keskustan alueelta löydät kauppoja, ravintoloita ja kahviloita, mutta voit myös vaikkapa istahtaa suihkulähteen äärellä tai Keskuspuistossa

Palaa sivun alkuun