Kestävän matkailun Kouvola

Vastuullisuusajattelu ja kestävä kehitys ovat elintärkeä osa tulevaisuuden menestyvien matkailuyrityksien ja kohteiden toimintaa. Tulevaisuudessa pelkästään vastuullisesti toimivat matkailuyritykset pystyvät vastaamaan alati kiihtymään kilpailuun vierailijoista, sillä kotimaiset ja ulkomaalaiset matkailijat sekä yhteistyökumppanit ovat alkaneet kasvavissa määrin suosia vastuullisia matkailukohteita ja palveluita.


Vastuullisella matkailulla tarkoitetaan kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti sellaista toimintaa, jossa matkailijan tekemät valinnat ovat ekologisesti, taloudellisesti, sosiokulttuurisesti ja eettisesti kestäviä. Vastuullisuus voi näkyä esimerkiksi matkailuyrityksen minimoidessaan toiminnastaan aiheutuvan energiankulutuksen, päästöt ja jätemäärän tai siinä, kuinka yritys käytännössä osaltaan kantaa vastuuta alueen paikallisen väestön ja kulttuurin hyvinvoinnista.  

Tutkimukset osoittavat, että vastuullisuuden eteen tehdyt toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti yrityksien imagoon ja koettuun palvelun laatuun. Matkailijoille näkyvät kestävät valinnat ovat edellytyksenä kilpailukykyisen ja pitkäjänteisen yritystoiminnan kehittämiselle. Pitkäjänteinen vastuullisuustyö voi tuottaa kustannussäästöjä yrityksille esimerkiksi energiasäästöjen kautta sekä liiketaloudellista etua, jos vastuullisuustoimenpiteet ovat asiakkaan helposti todennettavissa. Vastuullisuusajattelu tulisikin nähdä hyvänä mahdollisuutena pohtia, kuinka kehittää yrityksen toimintaa eteenpäin.

VisitKouvola haluaa rohkaista ja tukea Kouvolan alueen matkailutoimijoita kehittämään toimintaansa ja palveluitansa kestävään suuntaan, sillä olemme sitoutuneita edistämään alueemme kehittymistä kestävänä matkailukohteena. Olemme järjestäneet Sustainable Travel Kymenlaakso -hankkeessa kevään 2022 aikana kaikille Kymenlaakson matkailutoimijoille suunnatut yhteiset valmennustilaisuudet matkailuyrityksille soveltuvista ympäristösertifikaateista sekä matkailutoimijoiden hiilijalanjäljen laskennasta.

Kannustamme matkailutoimijoita viestimään aktiivisesti ulospäin vastuullisuuden eteen tehdyistä toimenpiteistä, mikä vaikuttaa myös matkailualueemme imagoon positiivisesti. Siksi julkaisemme mielellämme toimijakohtaisia esittelyitä ja somepäivityksiä VisitKouvolan sähköisissä kanavissa, mikäli yrityksen tekemät vastuullisuusteot ovat todennettavissa kirjallisessa muodossa. 

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Suomen visio on olla kansainvälisesti kestävän matkailun mallimaa vuoteen 2025 mennessä. Business Finland / Visit Finland on kansallisena matkailuorganisaationa kehittänyt tukemaan tätä tavoitetta valtakunnallisen Sustainable Travel Finland -ohjelman ja siitä johdettavan merkin, jonka myös jokainen Kymenlaakson alueen kansainvälisiä matkailijoita tavoitteleva matkailuyritys voi saada tiettyjen kriteerien täytyttyä. VisitKouvola on myös mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa destinaatiotasolla.

Sustainable Travel Finland merkin ajatuksena on tarjota yrityksille ja matkailualueille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen on maksutonta yrityksille tai alueille, vaikka toimenpiteistä voi aiheutua kuluja ja hakuprosessi vaatii sekä aikaa että henkilöresursseja. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Sustainable Travel Kymenlaakso -hanke

Kouvolan kaupunki ja Cursor Oy ovat yhdessä toteuttaneet Sustainable Travel Kymenlaakso -hankkeen 1.1.2021-31.5.2022 välisenä aikana. Hankkeessa edistettiin Kymenlaakson matkailualueen kehittymistä kestävänä matkailukohteena ja tuettiin matkailuyrityksiä kaikissa vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen tavoitteena oli alueellisten ja yrityskohtaisten STF-merkkien saaminen ja vastuullisuusviestinnän tehostaminen koko maakunnan tasolla. Lisäksi hankkeessa laadittiin suunnitelma ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja siihen sopeutumiseen alueen matkailun näkökulmasta tarkasteltuna.

Kymenlaakson vastuullisen matkailun pelikirja

Vastuullisen matkailun pelikirjan tehtävänä on antaa Kymenlaakson alueen  matkailutoimijoille vinkkejä ja konkreettisia ohjeita miten vastuullisuusasiat tuodaan esille oman toiminnan markkinoinnissa ja viestinnässä. Opas linjaa, ohjeistaa, suosittelee ja neuvoo kuinka vastuullisuudesta ja turvallisuudesta viestitään alue- ja yritystasolla. Pelikirja yhdistelee ja lokalisoi Kymenlaakson olemassa olevaa materiaalia ja hyödyntää myös kansallisen tason vastuullisuus- ja turvallisuusviestinnän ohjeita ja hyviä käytänteitä.

Kohti ilmastokestävää Kymen matkailua

Matkailutoimijoille suunnatussa käytännönläheisessä oppaassa esitetään Visit Kouvolan ja Visit Kotka-Haminan matkailualueiden yhteiset linjaukset ja suunnitelma alueen matkailun ilmastotyön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Suunnitelma täydentää Kymenlaakson ja Loviisan matkailustrategian vastuullisuus ja vähähiilisyys -painopistettä. Materiaalit on laadittu osana Sustainable Travel Kymenlaakso -hanketta 1.1.2021-31.5.2022. Opas perustuu Kymenlaakson ja Loviisan matkailun ilmastoraporttiin, joka on laadittu osana Sustainable Travel Kymenlaakso -hanketta 1.1.2021-31.5.2022. 

Palaa sivun alkuun