Kymenlaakson matkailun tiekartta 2022-2028

Kymenlaakson matkailun alueorganisaatiot ovat tuottaneet Suomen matkailustrategiaan pohjautuen alueellisen matkailunedistämisen tiekartan. Tiekartta nostaa esille strategiset toimenpiteet seuraaville vuosille – 2028 asti – kuten Suomen matkailustrategiassakin. 


Kymenlaakson matkailun alueorganisaatiot ovat tuottaneet Suomen matkailustrategiaan pohjautuen alueellisen matkailunedistämisen tiekartan. Tiekartta nostaa esille strategiset toimenpiteet seuraaville vuosille – 2028 asti – kuten Suomen matkailustrategiassakin. Se selkeyttää lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka tukevat matkailuelinkeinon kasvua Kymenlaakson alueella. Tavoitteena on ollut löytää kokonaisvaltainen ja strateginen tapa toimia sekä määritellä tiekartassa eri toimijoiden roolit ja vastuualueet niin alueen sisällä kuin kansallisten kumppaneidenkin kanssa.

Kymenlaakson matkailun tiekartta 2022-2028

Palaa sivun alkuun