Markkinoinnin palvelupaketit 2021

Palvelupaketit ovat VisitKouvolan alueen yhteistyön tärkein väline. Palvelupaketti on osoitus molemminpuolisesta sitoutumisesta matkailuelinkeinon kasvuun. Palvelupaketeista saadut tulot kohdistetaan yritysten kanssa yhdessä toteutettavaan markkinointikampanjointiin ja keskeisiin matkailumarkkinoinnin kehitystoimiin.


Yhteistyösopimus tehdään juridisen palveluntuottajan kanssa (sopimus on yrityskohtainen).

Tutustu seuraaviin:

Markkinointikanavat 2021

Palvelupaketit 2021

Sähköinen Yhteistyösopimus 2021

Yhteistyösopimus 2021 (Kouvolan ulkopuoliset)

Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on hyödyttää yritysten markkinointia ja myyntiä. Yritysten esittämät ideat ja  toimenpide-ehdotukset ovat tervetulleita.

Yhteistyöhön pääsee mukaan milloin tahansa. Kysy rohkeasti lisää ja mietitään yrityksesi tarpeisiin parhaiten vastaavat markkinointitoimenpiteet.

Tietovarasto

visitkouvola.fi -sivuston  tietovarasto muodostuu Kouvolan seudun yritysten täyttämistä yritys- ja tuotekorteista. Yritykset toimivat itse sisällöntuottajina omaa yritystään ja omia palvelujaan koskien. Tällä sivustolla esitellään ne yritykset palveluineen, joilla on yhteistyösopimus VisitKouvolan kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa  yhteistyöyrityksille toimitetaan täytettäväksi ns. yrityskortti (sähköinen lomake), johon yritys täyttää yrityksen perustiedot. Yrityksen toimitettua perustietonsa järjestelmäämme, toimitetaan yritykselle seuraavaksi sähköiset tuotekorttilomakkeet täytettäväksi. Sitä mukaa, kun yritys toimittaa tietojaan järjestelmään, VisitKouvola tarkistaa toimitetut tiedot ja hyväksyy ne julkaistavaksi järjestelmässä. Sivuston sisältö kasvaa ja täydentyy koko ajan.

Yritys vastaa itse tietojensa oikeellisuudesta. Tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi pyydämme yrityksiä päivittämään ja tarkistamaan tietonsa tietyin väliajoin. Tästä olemme yhteydessä yrityksiin.

Jos yritys huomaa virheen omissa tiedoissaan, tulee siitä ilmoittaa sähköpostilla matkailu@kouvola.fi

Palaa sivun alkuun