Woikoski feeling vastuullisena matkailutoimijana

Woikoski Feeling tarjoaa korkeatasoisia elämyksiä ja palvelukokonaisuuksia ainutlaatuisissa puitteissa keskellä suomalaista luontoa. Woikoski Feelingin kohteet Etelä-Savon ja Kymenlaakson rajalla tarjoavat rauhalliset puitteet majoittumiseen, erilaisiin aktiviteetteihin ja nautiskeluun. Seuraavaksi kerromme, kuinka tämän uniikin matkailukohteen toimintaa tarkastellaan ja kehitetään määrätietoisen laatutyön avulla jatkuvan kehittymisen ja tasaisen palvelun laadun varmistamiseksi.


Vastuullisuus ohjenuorana liiketoiminnan kehittämisessä

Woikoski Feelingin liiketoiminnan vastuullisuus rakentuu useasta osa-alueesta ja muodostaa koko toimintaa ohjaavan kokonaisuuden. Tavoitteena on huomioida jatkuvasti paremmin vastuullisuuden eri osa-alueet jokapäiväisessä työssä. Tähän velvoittavat niin pitkät perinteet ympäröivän alueen sosiaalisen, taloudellisen sekä ekologisen hyvinvoinnin kehittämisessä kuin Woikoski Feelingille myönnetyt useat laatusertifikaatit.

Sosiokulttuurinen ja taloudellinen vastuullisuus

Woikoski Feelingillä on pitkät perinteet Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueiden sosiokulttuurisessa ja taloudellisessa kehittämisessä. Tila, jolla matkailu- ja elämyspalveluiden toinen kokonaisuus WHD Gård sijaitsee, on alun perin perustettu juuri kyseisiä tarkoituksia varten.

Kyseinen tila on ollut Oy Woikoski Ab:n omistuksessa 1930-luvulta asti ja toiminut yhtiön malli- ja koeviljelystilana. Entisaikaan uusien viljelymenetelmien, -teknologioiden ja karjarotujen kehitys oli osa maaseudun suurten yhtiöiden yhteiskuntavastuuta, ja se koettiin sosiaalisena velvollisuutena. Malli- ja koeviljelytila sai alkunsa Woikosken kaasutehtaan silloisen patruunan halusta kehittää alueen maataloutta.

Lähes sata vuotta sitten juurtunut vastuullisuuden periaate pätee myös tänä päivänä. Yritys työllistää matkailu-, ravintola- ja hevostoiminnan kautta paikallisia ihmisiä sekä omina työntekijöinä että alihankkijoiden välityksellä. Esimerkiksi paikallinen ohjelmapalveluyritys Seikkailuviikari tuottaa Woikoski Feelingin aktiviteeteista muun muassa kirkkovenesoutua ja kalliolaskeutumista.

Kouvolassa sijaitsevalla Kirjokiven kartanolla on myös erityinen rooli alueen kulttuuriperinnön vaalimisessa. Tihvetjärven rannalla sijaitseva, Eliel Saarisen suunnittelema ja Voikkaan paperitehtaan perustajan Rudolf Elvingin 1890-luvun lopulla rakennuttama kartano on kiinteä ja arvokas osa alueen kulttuuriperintöä. Huonoon kuntoon päässyt kartano kunnostettiin perinteitä kunnioittaen, ja mittavien kunnostustöiden jälkeen kartano avattiin jälleen vieraille vanhassa loistossaan vuonna 2013. Nykyisin kartanon ravintola- ja majoitustoiminta vetää vierailijoita puoleensa ympäri Suomea.

Sosiokulttuurinen ja taloudellinen vastuu näkyy myös ravintolatoiminnassa. Kolmen ravintolan (Hilupilttuu, Juureskellari ja Kirjokiven kartano) annosten raaka-aineista hankitaan mahdollisimman suuri osa paikallisilta tuottajilta, mikä takaa raaka-aineiden tuoreuden, laadun ja paikallisuuden. Tämä osaltaan tukee alueen maatalouden elinvoimaisuutta. Lisäksi omilla kasvimailla ja -huoneilla kasvatetaan erilaisia tuotteita, esimerkiksi marjoja ja hedelmiä, joita hyödynnetään ravintoloissa. Hevoskeskuksessa on pyritty Suomen parhaaseen palvelutarjontaan ja siten viemään koko alaa eteenpäin.

Yrityksen toiminnan turvallisuus on kiinteä osa sosiokulttuurista vastuuta. Aktiviteetit ja tapahtumat on suunniteltu mahdollisimman turvallisiksi sekä vieraille että työntekijöille. Tämä tapahtuu yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa lakeja ja säädöksiä noudattaen.

Ekologinen vastuullisuus

Woikoski Feeling sijaitsee keskellä kauneinta suomalaista luontoa. Tämä edellyttää erityistä ekologisen vastuun kantamista. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja sen suojelu on toiminnan keskiössä, sillä suuri osa tarjolla olevista aktiviteeteista tapahtuu luonnossa. Ekologinen vastuullisuus on yritykselle samaan aikaan vetovoimatekijä ja itseisarvo, sillä ilman hyvinvoivaa luontoa yritystoiminta ei olisi mahdollista.

Woisikoski Feeling osallistuu myös luonnonsuojeluun ja ekologisen vastuun kantamiseen monin tavoin. Yksi näistä on Repoveden kansallispuiston yhteyteen vuonna 2016 perustettu noin 240 hehtaarin Woikoski Feeling Nature Sanctuary -suojelualue, joka sijaitsee Repoveden suojelualueen luoteisosassa, Matala-järven rannalla. Tämän lisäksi Oy Woikoski Ab perusti vuonna 2006 Tri Bertil Palmbergin suojelualueen Kuutinlahdelle, joka kattaa noin 50 hehtaaria metsää ja myös on kiinteässä yhteydessä Repoveden kansallispuistoalueeseen. Tällä hetkellä on myös käynnissä yhtiön omistaman Repovedellä sijaitsevan 10 hehtaarin saaren rauhoitusprojekti. Yhteensä suojellut alueet kattavat noin 300 hehtaaria suojeltua metsää ja muodostavat noin 10 prosenttia Repoveden alueen suojelukokonaisuuden pinta-alasta.

WHD Gårdin ja Kirjokiven kartanon alueista koostuva Woikoski Feelingin matkailu- ja elämyspalveluiden kokonaisuus kattaa itsessään yhteensä noin 400 hehtaarin alueen, joka mahdollistaa monipuolisen kirjon erilaisia aktiviteetteja. Alueelta löytyy esimerkiksi luonto- ja lenkkipolkuja, metsästysmaastoja, frisbeegolfrata sekä offroad-maastoajoreittejä. Suuri osa aktiviteeteista sijoittuu metsämaastoihin, ja kaikki Woikoski Feelingin metsät ovat PEFC-sertifioituja. PEFC-sertifikaatti on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

Kaikki ekologiseen vastuullisuuteen liittyvät seikat tähtäävät paikallisen ympäristön ja luonnon hyvinvointiin. Luonnonsuojelualueilla yritys pyrkii säilyttämään koskemattoman luonnon, ja aktiviteeteissa hyödynnettäviä metsiä pyritään suojelemaan liiallisen käytön haitoilta. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi metsäpolkujen säännöllinen kunnossapito sekä riittävästä jätehuollosta huolehtiminen.

Standardoitua laatua

Edellä mainitut tekijät muodostavat ne periaatteet ja osan siitä keinovalikoimasta, joilla Woikoski Feelingin liiketoiminnan vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti. Vastuullisuuden kokonaisuutta seurataan jokavuotisten Oy Woikoski Ab:n suorittamien yhtiön sisäisten auditointien sekä Kiwa Inspectan suorittamien ulkoisten auditointien avulla. Lisäksi kaikki verkostoyrittäjät ja palveluiden tuottajat auditoidaan itsenä vuosittain. 

Kehittämistoimien ja auditointien ansioista Woikoski Feelingille on myönnetty erilaisia sertifikaatteja, joiden avulla yritystoiminnan laatu on todennettavissa. Yritykselle myönnettyjen ISO9001- sekä ISO14001-sertifikaattien tavoitteina ovat toiminnan jatkuva parantaminen, laadukas ja yhdenmukainen toiminta, asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä toimintaan liittyvien erilaisten ympäristövaikutusten selvittäminen. ISO9001-sertifioinnilla on varmistettu, että tuotteet ja palvelut täyttävät aina niin asiakkaiden kuin eri sidosryhmien vaatimukset. ISO14001-sertifikaatti taas takaa sen, että prosessien toimivuutta seurataan ja parannetaan ympäristönäkökohtien osalta.

Lisäksi Woikoski Feeling on mukana myös Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland ohjelmassa, jonka tavoitteena on tarjota matkailutoimijoille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki ja jatkuvan kehittämisen malli. Tutustu Sustainable Travel Finland -ohjelmaan tästä.

Kirjokiven kartanon ilmakuva

Kirjokiven kartanon ilmakuva

Palaa sivun alkuun